Par mums

Par mums

Uzņēmums “Ūdensnesējs Serviss” dibināts 2007.gadā. SIA “Ūdensnesējs Serviss” sniedz pakalpojumus ēkas iekšējas un arējas inženiertīklu servisa apkalpošanas jomā, katlu māju un siltummezglu servisa apkalpošanas jomā, ūdens apgādes un ūdens novadīšanas jomā, ieskaitot ūdens ieguvi, ūdens sagatavošanu, ūdens attīrīšanu, kā arī veic ūdensvada, kanalizācijas, siltummezglu montāžas darbus.

Uzņēmumā strādā ap 120 cilvēku. Visi darbinieki ir profesionāli savās darbības jomās, to starpā diplomēti inženiertehniskie darbinieki un sertificēti darbu vadītāji.

Uzņēmumām ir laba materiāli tehniskā bāze, aprīkota ar mūsdienīgo iekārtu un speciālo autotehniku, galvenā no tām atrodas Rīgā, ka arī Latvijas lielākajās pilsētās – Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī un Jelgavā. Uzņēmumā ir ieviestas un sertificētas kvalitātes, vides, kā arī darba aizsardzības vadības sistēmas pēc LVS EN ISO 9001:2009; LVS EN ISO 14001:2005 un LVS OHSAS 18001:2007 starptautiskiem standartiem.

Mūsu lielākie klienti – Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, SIA “L-Ekspresis”, A/S „Pasažieru vilciens”, A/S “RVR”, T/C “ORIGO”, T/P „ ALFA”, T/C “Galerija Centrs”, SIA “Apranga” veikalu tīkls un citi.

SADARBĪBAS PRINCIPI

Ekspluatējot jebkuras iekārtas, pienāk laiks, kad nepieciešams veikt to tehnisko apkopi. Savlaicīga iekārtu apskate var atklāt defektus, kuru novēršanai vēlāk būtu jāpatērē daudz laika un līdzekļu. Izvēloties mūsu pakalpojumus inženiertīklu un iekārtu servisa apkopē, klients var būt drošs, ka tiks izdarīts viss nepieciešamais, lai inženiertīkli un iekārtas darbotos kvalitatīvi un ilgu laiku. Pēc klienta vēlmēm servisa apkalpošana var tikt veikta līdz 24 stundu diennaktī. 

Noslēdzot līgumu par inženiertīklu un iekārtu servisa apkalpošanu ar mūsu sabiedrību, klientam vienmēr būs pieejamas kvalificētu speciālistu konsultācijas. Priekšrocība darbam uz līguma pamata ir tas, ka visi servisa apkopes darbi tiks veikti savlaicīgi, augstā kvalitātē un klientam pieņemamā laikā.

Firmas darbība ir balstīta uz godīgas partnerības un kvalitatīvas pakalpojumu izpildes, izmantojot jaunākos zinātniskos un tehniskos sasniegumus.

Uzņēmums sniedz ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumus pamatojoties uz attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu regulātora izsniegtām licencēm.